การถ่ายเทความร้อน

จากประสบการณ์มากกว่า 34 ปี SCI ได้รับการพัฒนาด้านวิศวกรรมร่วมกับพันธมิตรในหลายๆ ภาคส่วนธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมิคอล เหมือง น้ำมันและก๊าซ อาหาร และโรงไฟฟ้า ทำให้เราสามารถให้บริการ และความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคที่เหมาะสมแก่ลูกค้า เราพบว่าในหลายๆครั้งที่สินค้าตามที่ได้รับการออกแบบมา ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพตามความต้องการของลูกค้า SCI ถือเป็นภารกิจหลักที่พร้อมจะร่วมแก้ปัญหา และหาคำตอบ