Made to order

ผลิตตามคำสั่งซื้อ

เราสามารถผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า เช่น ลูกกลิ้ง คูลลิ่งและโรตารี่จอยส์ สำหรับอุตสาหกรรม และถังแรงดัน เป็นต้น