L-fin

ขดครีบเป็นตัวทำให้เกิดความแข็งแรง ลดการเสียรูปจากแรงดึง การให้แรงสัมผัสที่เหมาะสมระหว่างตีนครีบกับท่อ ทำให้คุณสมบัติการถ่ายเทความร้อนที่ดี นอกจากนั้นการทำตีนครีบยังช่วยในการป้องกันการกัดกร่อนของท่อ ค่าอุณหภูมิในการใช้งานสูงสุดของครีบประเภทนี้เท่ากับ 150°C
วัสดุครีบ: อลูมิเนียม หรือท่อแดง
วัสดุท่อ: ใช้ได้ทุกประเภท