KL-fin

ลักษณะคล้ายแบบ “L” โดยที่เนื้อท่อจะถูกทำให้เป็นลอนก่อนจะขึ้นครีบ ลักษณะการทำเช่นนี้ส่งผลให้ การยึดเกาะระหว่างครีบ และท่อแข็งแรงขึ้น และยังเพิ่มคุณสมบัติการถ่ายเทความร้อนให้ดีขึ้นด้วย ค่าอุณหภูมิในการใช้งานสูงสุดของครีบประเภทนี้เท่ากับ 260°C
วัสดุครีบ: อลูมิเนียม หรือท่อแดง
วัสดุท่อ: ใช้ได้ทุกประเภท