งานแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียน และสิ่งแวดล้อม แห่งอาเซียน 2557

งานแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม แห่งอาเซียน 2557 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วันที่ 4-7 มิถุนายน 2557