งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีชั้นนำแห่งภูมิภาคด้านพลังงานหมุนเวียน หม้อต้มไอน้ำ ปั๊มและวาล์ว และสิ่งแวดล้อม แห่งอาเซียน 2559

งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีชั้นนำแห่งภูมิภาคด้านพลังงานหมุนเวียน หม้อต้มไอน้ำ ปั๊มและวาล์ว และสิ่งแวดล้อม แห่งอาเซียน 2559 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วันที่ 1-4 มิถุนายน 2559