บริษัท สมชายอินดัสตรี  จำกัด

เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2518 เป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตท่อติดครีบ (Fined Tubes) ที่ใช้ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และสามารถประยุกต์ใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆ ได้มากมาย นอกจากนั้นทางบริษัทยังสามารถผลิตอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เช่นเครื่องทำความเย็นแบบเปลือกและท่อ (Shell and Tube Coolers) และเครื่องระบายความร้อนแบบใช้พัดลม (Fin Fan Air Coolers)

      ในปี พ.ศ. 2548 ทางบริษัทได้ทำการติดตั้งเครื่องขึ้นรูปท่อติดครีบแบบเชื่อม และได้ผลิตท่อติดครีบแบบเชื่อมป้อนให้แก่อุตสาหกรรมเครื่องกำเนิดไอน้ำ แบบ HRSG (Heat Recovery Steam Generation) ทั้งของรัฐ และเอกชน

     ในปี พ.ศ. 2551 เราทำการขยายพื้นที่โรงงานออกเป็น 2000 ตารางเมตร เพื่อรองรับการเก็บสินค้าที่ต้องจัดส่งอย่างรวดเร็วประเภทเหล็ก เช่นท่อภายในเครื่องกำเนิดไอน้ำ ท่อและแผ่นเหล็กต่างๆ รวมทั้งแผ่นเหล็กที่ทนต่อการกัดกร่อนด้วย

ในปี 2559 เราเปิดโรงงานใหม่ในระยองเพื่อขยายกำลังการผลิตของท่อติดครีบแบบเชื่อม โรงงานที่สองของเรานี้ชื่อว่า “Bfin” ซึ่งย่อมาจาก บริษัท บางกอกฟินทิ้ว จำกัด โรงงานนี้มีพื้นที่รวมทั้งหมด 30000 ตารางเมตร และเฉพาะพื้นที่ส่วนของโรงงาน 5500 ตารางเมตร ดังนั้นในอนาคต เราสามารถขยายพื้นที่โรงงานได้อีก 24500 ตารางเมตร สถานที่ตั้งของโรงงานอยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งสะดวกต่อการขนส่งสินค้าทางทะเล